Sekretesspolicy

Nei Jing Akademien som äger denna portal är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Nei Jing Akademien portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Nei Jing Akademien webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.


Insamling av personlig information

Nei Jing Akademien kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Nei Jing Akademien kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Nei Jing Akademien. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Nei Jing Akademien för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Nei Jing Akademien webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Nei Jing Akademien öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Nei Jing Akademien läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

Nei Jing Akademien samlar och använder personlig information för att kunna operera Nei Jing Akademien webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Nei Jing Akademien använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Nei Jing Akademien och deras partner. Nei Jing Akademien kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Nei Jing Akademien håller reda på vilka sidor som besöks i Nei Jing Akademien, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering. 

Nei Jing Akademien kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Nei Jing Akademien eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Nei Jing Akademien portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Nei Jing Akademien sidor, eller registrerar dig hos Nei Jing Akademien , hjälper en cookie  Nei Jing Akademien att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Nei Jing Akademien webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla. 

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Nei Jing Akademien .

Säkerhet och personlig information

Nei Jing Akademien säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Nei Jing Akademien När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Nei Jing Akademien kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Nei Jing Akademien rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Nei Jing Akademien skyddar din personliga information.

Kontakt information

Nei Jing Akademien välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Nei Jing Akademien inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Nei Jing Akademien via e-post: info@neijing.se.