Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH NEI JING AKADEMIEN AB SOM ÄGER DENNA HEMSIDA

Nei Jing Akademien Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Nei Jing Akademien.

Nei Jing Akademien Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Nei Jing Akademien webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor. 

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR
Nei Jing Akademien förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Nei Jing Akademien.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR
Nei Jing Akademien portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Nei Jing Akademien och Nei Jing Akademien är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Nei Jing Akademien är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Nei Jing Akademien erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Nei Jing Akademien sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Nei Jing Akademien webbportal,bekräftar och garanterar Ni Nei Jing Akademien att ni inte kommer att använda Nei Jing Akademien på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Nei Jing Akademien webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Nei Jing Akademien eller forstöra andra användares besök/arbete med Nei Jing Akademien webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Nei Jing Akademien webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Nei Jing Akademien webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:

Nei Jing Akademien har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Nei Jing Akademien sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Nei Jing Akademien förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material. 

Nei Jing Akademien förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Nei Jing Akademien varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Nei Jing Akademien sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Nei Jing Akademien vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Nei Jing Akademien.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Nei Jing Akademien WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Nei Jing Akademien FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Nei Jing Akademien WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Nei Jing Akademien WEBBPLATS.

KONTAKT : info@neijing.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Nei Jing Akademien förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Nei Jing Akademien webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Nei Jing Akademien webbplats är: Copyright 2009 Nei Jing Akademien och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Nei Jing Akademien Copyright 2009 Nei Jing Akademien