Silva UltraMind ESP


Vi har alla fått en fantastisk hjärna och kropp som gör att vi kan uppleva allt det underbara detta liv erbjuder oss.  Däremot så använder vi sällan varken vår hjärna eller kropp fullt ut. En man som hette José Silva upptäckte att med rätt träning och verktyg så kan vi alla utveckla vår mentala potential och få en stark utvecklad intution genom god närvaro i vår kropp.  

Genom att utveckla vår mentala förmågor så skapar vi möjligheter att bli framgångsrika oavsett vilket område vi vill bli framgångsrika inom, affärsliv, relationer, självförverkligande eller andlig utveckling. 

“Hemligheten” är att aktivt och medvetet lära sig att använda ett medvetenhetstillstånd som vi kallar “Alfa-nivån” eller kort och gott “Alfa”. Det är det tillstånd vi hamnar i om vi dagdrömmer, mediterar  eller  precis innan vi somnar.  
Jose Silva upptäckte alla fördelar med att aktivt använda och vara i Alfa och tog utifrån sina upptäckter fram kursen Silva UltraMind ESP som idag lärs ut över hela världen.  Silva UltraMind ESP består av ett antal enkla mentala verktyg och tekniker som man lär sig på 2,5 dagar. Detta gör att det är en av världens mest framgångsrika, kortaste och enklaste kurser för personlig utveckling.

Silva UltraMind handlar i korthet om att lära sig om att ta till sig information via intuitionen, skapa kreativa lösningar genom visualiseringar och associativt tänkande samt slutligen förändra världen omkring sig med både sin vilja och genom att manifestera sina lösningar i fysiska världen.

Lite mer om Alfa-nivån

Det finns 3 huvudsakliga fördelar med att befinna sig på alfa-nivå.

Litet geni

1. Det är mycket hälsofrämjande och stressreducerande.  I alfa är man avslappnad och det innebär att det para-sympatiska nervsystemet aktiveras. Denna del av vårt nervsystem jobbar för att bygga upp vår kropp, se till att våra celler samlar på sig energi och bygger upp vårt immunförsvar. Går man regelbundet ner i alfa så får man återhämtning, läkning och reducerar de skadliga inverkningarna av stress på ett mycket effektivt sätt.

I alfa kan inte heller våra kroppar reagera med stressreaktioner eftersom det para-sympatiska nervsystemet inte kan skicka ut de olika stresshormonerna. Rent praktiskt innebär detta att om vi går ner i alfa så blir vi inte stressade i stressade situationer.

2. Man får tillgång till sin kreativitet i mycket större utsträckning. I alfa är  det lättare att använda sin högra hjärnhalva med dess associativa tänkande, fantasier, flöden och visualiseringar. Vill man bli mer kreativ så ska man alltså träna på att befinna sig i alfa.


3. Slutligen förbättras och förstärks intuitionen. Många framgångsrika människor uttrycker att de tar sina bästa beslut utifrån sin magkänsla, det vill säga med sin intuition. I alfa får man i mycket större utsträckning kontakt med sin kropp och känslor som viktiga delar av intuitionen. 

Utöver detta så går det bland annat att träna upp sin empati, healingförmågor och mentala förmågor för att ta in information även på distans. Det är egentligen bara den egna fantasin som begränsar det som man kan göra i alfa.

Läs mer om historien...